Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

Vil USA bevæpnet i Yemen-statene begynne å kjempe?

2023-12-21

Alle vet hvor Jemen er, og om Suezkanalen på Rødehavsruten er åpen. Derfor kalles den væpnede operasjonen Charis den største overløpseffekten av palestinsk-israelsk konflikt. De legger et enormt press på Israel, USA og Europa. I denne situasjonen har USA og Israel startet mottiltak. Israel har utplassert missiler av Sal-klassen til dette havområdet, og USA har også begynt å raskt overføre hangarskipene som opprinnelig var utplassert i Persiabukta til Adenbukta. Etter å ha sett hva USA sa, ble det annonsert at flere allierte vil bli gjennomført i Rødehavet. Amerikanske medier avslørte også at de vil kjempe for militær nedbryting av Husseanske væpnede styrker. Så dukker et nytt spørsmål opp, hva gjør USA med de væpnede styrkene i Houthi? krig? Hva slags angrep vil USA utføre Hassas væpnede styrker? For tiden er de mest sannsynlige mottiltakene som USA er rettet mot Castle Armed Forces mot Red Sea Shipping den såkalte eskorte. Faktisk har eskortestyrkene dukket opp, og det amerikanske krigsskipet (Alibaba) K-klasse destroyeren har operert i Rødehavet, og hevder å ha skutt ned en drone fra retning av Jemen. Det ble til og med rapportert at den skjøt ned et antiskipsmissil skutt opp av Hussean. Imidlertid er det klart at denne lille skalaen ikke kan forhindre trusselen fra Hassas for væpnede styrker på Red Sea Shipping, så USA annonserte at det er den internasjonale eskorte av flere land for å danne Red Sea Shipping. Dette burde være de mest sannsynlige og mest realistiske militære mottiltakene i USA. Selvfølgelig er bare eskortering en passiv oppførsel. Tross alt kom det hasceanske væpnede angrepet på Red Sea Shipping ikke fra havet, men fra land. Den er hovedsakelig avhengig av landbaserte antiskipsmissiler og forskjellige angrepsdroner. Det er i utgangspunktet en tilstand av passiv juling ved eskorte. Denne passive bankende staten kan gi en viss effekt, men ingen garanterer at ingen garanterer. Ikke noe slag fra Yemenshore, det vil ikke føre til nye resultater for sjøfarten, spesielt dette slaget har ført til økningen i sjøfartsforsikringspremiene, som har en stor innvirkning på kostnadene ved sjøfart. Derfor er det begrenset og ikke nok.


Hva gjør du videre? Den største muligheten er å treffe nøkkelmålene til Yemenhason Armed på land. Denne streiken er selvsagt hovedsakelig basert på maritime og luftangrep. Denne situasjonen er ofte sett i den forrige amerikanske militærkampen. Kjent til en kampmetode. For USA kan bruken av denne aksjonen sies å være en lett bil. Fra den eksisterende styrken i USA i denne regionen, skal det sies at USA også er ivrige etter å gjennomføre et slikt slag mot Hassas væpnede styrker. , Men problemet med dette slaget er: Når effekten ikke nødvendigvis er god, tross alt, er Hassas væpnede styrker de væpnede styrkene i lokalområdet, ikke de nasjonale væpnede for alle i tradisjonell inntrykk, kamp? treffer hva? steke? Hva er stekt? Hvis en storskala "Tomahawk"-missil og andre missiler blir angrepet, kan et stort antall krigsskip og forskyvning av fly bare ødelegge utskytningspunktet til flere droner og utskytningsbasen til missilet. Det er veldig dårlig, og gjennom et slikt slag for å fullstendig løse trusselen fra Hassas væpnede styrker på Rødehavsfarten, er jeg redd for at et stort spørsmålstegn må treffes. Den eneste mulige effekten er at den militære aksjonen kan føre til større press på de væpnede Houthi-styrkene, skremme Hassy-styrker og tvinge ham til å stenge den.


Vil USA oppgradere militære operasjoner neste gang? Gjennomføre større operasjoner i stor skala inkludert bakkekampoperasjoner. Det er nesten sikkert at hvis USA gjennomfører kampoperasjoner i større skala, spesielt bakkekamp, ​​bør de kunne få et betydelig slag for Hassy-styrkene på kort tid, og det vil også gjøre houthiene bevæpnet og betale prisen. av produksjonen. Nøkkelen er denne formen for kamp, ​​spesielt bakkekamp. Når det først starter, er det lett å kjempe, men slutten er kanskje ikke enkel, og slike handlinger vil direkte føre til et stort antall tap av amerikansk militærpersonell. Hvis kampoperasjonen blir forsinket i lang tid, er det vanskelig å si om det endelige resultatet, så USA er bevæpnet i Hassas. Hvis krigen starter, bør de viktigste militære operasjonene være disse tre kategoriene; da vil USA begynne å kjempe? Kryss Når det gjelder dette problemet, er det faktisk ikke sammenligningen av makten til begge parter for å avgjøre om USA vil starte, fordi sammenligningen av makten til de to sidene er nå der, og Hassas væpnede styrker fikk kallenavnet "tøflene". Han er fra den generelle styrke, taktikk, teknologi og utstyr. Det er langt fra det amerikanske militæret, og det er ikke i en dimensjon i det hele tatt, så det er åpenbart ikke den riktige konklusjonen fra perspektivet til militær styrkesammenligning. Så hva avgjør om det amerikanske militæret vil kjempe? Jeg tror nøkkelen er at han må vurdere dette spørsmålet fra aspektene av diplomati og politikk, fordi når USA kjemper mot Hassas, betyr det at overløpet av slaget om Gaza formelt vil danne seg, og intensiteten av spillover vil nå en svært høye. Intensiteten, overstiger til og med styrken til selve slagmarken, og når USA personlig tok slutt, betyr implementeringen av Herse væpnede væpnede blåser at USA har endt direkte i den pakistanske konflikten i Pakistan og Israel. Spesielt vil det ha stor innvirkning på bildet av USA i den islamske verden i den arabisk-arabiske verden. Etter de to vil USA møte de knappe og angripe og angripe verdens mål. Dette er sannsynligvis det mest bekymrede problemet i USA, så om USA vil starte krig mot Houthi-styrker er å se om USA kan passere en rekke diplomatiske operasjoner og trekke de viktigste arabiske landene som spiller i Midtøsten inn i kampleiren hans. Det er svært vanskelig i bakgrunnen av Palestinas konflikt, men det vil være vanskelig for USA å ta en beslutning om å slå ned på de væpnede styrkene fra Hassy hvis det ikke blir gjort. Hva er det?


Jeg tror at det USA gjør nå må utføre ulike diplomatiske aktiviteter, jobbe i Midtøsten-gulf-området og se hvilken holdning landene i Midtøsten-gulfen har til Huasai-væpnede styrker og hva slags militære operasjoner Hussean bevæpnet i. Rødehavet. Holdning. Hvilken holdning har krigen mot de kinesiske væpnede styrkene som kan starte i USA. Ingen slike diplomatiske operasjoner er fullført, de diplomatiske prestasjonene som USA ønsker kan ikke oppnås, og anerkjennelsesstøtten fra de viktigste arabiske landene i Midtøsten-gulf-regionen kan ikke oppnås. Det vil også være verdiløst, mener du å kjempe selv?
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept